Razmnožavanje reznicama

Razmnožavanje bugenvile vršimo s reznicama jer u našim uvjetima ne ostavlja sjeme. Ožiljavanje vršimo na toplom stolu,  na način kao i kod većine drugih drvenastih biljaka. Postotak ožiljavanja je kako kada, od 30%  do 60 % pa Vam preporučam da to prepustite meni i nabavite gotovu sadnicu. Način ožiljavanja pod kesicu ćete naći u štivima koja sam pisao za časopise u PDF  formatu.

“Razmnožavanje bugenvile vršimo s reznicama jer u našim uvjetima ne ostavlja sjeme.”

Reznice bugenvile i ožiljene reznice

Reznice bugenvile i ožiljene reznice