Presađivanje

Uvijek, u svako doba, iz manjeg lonca u veći, bez obzira na vegetaciju i cvatnju. Žile ne diramo. Lonac veći za 3-4 broja.

“Žile ne diramo”